O NAS
Dom Bretanii w Wałbrzychu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada osobowość prawną. Powstał 8 kwietnia 1995 r. a od 25.06.2004 r. jest organizacją pożytku publicznego. Siedziba stowarzyszenia od kwietnia 2013 roku znajduje się przy ul. Rynek 9 w Wałbrzychu w budynku należącym do Biblioteki Pod Atlantami (poprzednio ul. Zamkowa 3)

Celem Domu Bretanii jest:

 • współpraca między regionami Polski i Francji w dziedzinie kultury, szkolnictwa, turystyki i ekonomii,
 • promocja języka francuskiego.
 • wymiana młodzieży i grup zawodowych,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania władz samorządowych i administracji rządowej,
 • wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju demokracji lokalnej,
 • wzajemne poznanie społeczności lokalnych poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających przybliżyć dorobek kultury materialnej i duchowej, tradycje i obyczaje,
 • umożliwienie młodzieży udziału w stażach językowych, zawodowych, spotkaniach europejskich

Dom Bretanii w Wałbrzychu jest konsekwencją wieloletnich, serdecznych kontaktów pomiędzy regionem wałbrzyskim a Bretanią, nawiązanych jeszcze w latach 80-tych, które przyczyniły się do nawiązania współpracy międzyszkolnej, udziału w Tragach Regionalnych i festiwalach folklorystycznych w Bretanii. Zasadne więc stało się utworzenie sformalizowanych struktur ułatwiających wzajemne, rozwijające się kontakty (Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej). Utworzono Stowarzyszenie "Bretania -Wałbrzych" w Bretanii zrzeszające miasta bretońskie i Akademicki Komitet Szkolnictwa Katolickiego Bretanii, które było pomostem do utworzenia w Wałbrzychu "Domu Bretanii". 8 kwietnia 1995 roku stowarzyszenie zainaugurowało swoją działalność uroczystym otwarciem. Pomoc swoją okazali ówczesny Wałbrzyski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta Wałbrzycha, który czyni to po dziś dzień.

Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą są to m.in. :

 • Urząd Miejski w Wałbrzychu
 • Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
 • Muzeum w Wałbrzych
 • Placówki oświatowe w Wałbrzychu
 • Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie
 • Dom Bretanii w Poznaniu
 • Rada Generalna Departamentu Morbihan
 • Urząd Miasta Vannes
 • Stowarzyszeni Frankofońskie w Wałbrzychu

Dom Bretanii jest członkiem OBE- Międzynarodowego Zrzeszenia Organizacji Bretońskich.

 

strona główna  |  do góry  |

 

Copyright © DOM BRETANII W WAŁBRZYCHU - Wszelkie prawa zastrzeżone
hotel Bielawa - implanty wroclaw - mieszkania w Świdnicy - Szkoła Podstawowa Wałbrzych - zdjęcia ślubne łódź