EDUKACJA
Działalność oświatowa

Działalność oświatowa od początków istnienia stowarzyszenia jest traktowana priorytetowo. Współpraca Stowarzyszenia z Komitetem Szkolnictwa Katolickiego Bretanii pozwala Polskiej i Francuskiej kadrze kierowniczej zaangażowanej we współpracę placówek dostrzec i porównać zmiany zachodzące w edukacji, przyjrzeć się oryginalnym rozwiązaniom i na tyle na ile to możliwe korzystać z pomysłów i doświadczeń stosowanych w szkolnictwie we Francji i Polsce. Postęp w nauce języków obcych, rozwój umiejętności technicznych, wymiany kulturalne i międzyludzkie przyczyniają się do wzajemnego wzbogacenia, a tym samym świadczą o europejskim wymiarze współczesnej oświaty.

Dzięki inicjatywom Domu Bretanii zorganizowano z sukcesem wiele projektów i wymian międzyszkolnych, niektóre również dzięki programom europejskim jak: Socrates-Comenius i Leonardo da Vinci, w których uczestniczyły szkoły średnie o profilu zawodowym i ogólnokształcącym z Wałbrzycha oraz odpowiadające im szkoły z Bretanii. Tematy projektów obejmowały różne zagadnienia z zakresu elektroniki, energetyki, motoryzacji, ekologii, gastronomii, piekarnictwa, administracji i kultury.


Zespołu Szkół nr 8 z Wałbrzycha 
w Liceum Jeanne d'Arc Saint Ivy w Pontivy,
Temat projektu: "Model napędu energoelektrycznegoprądu stałego 
z regulacją prędkości obrotowej".


Zespołu Szkół nr 8 z Wałbrzycha Studium 
i realizacja modelu elektrowni wiatrowe ze
sterowaniem elektronicznym"

 


Uczniowie ZS nr 5 z Wałbrzycha na stażach zawodowych - zajęcia praktyczne na 
warsztatach szkolnych Liceum Sacre Coeur 
w St Brieuc


Warsztaty szkolne Liceum Sacre Coeur 
w St Brieuc - naprawa i utrzymanie 
samochodów osobowych. 
Miejsce praktyki polskich uczniów

Projekty, w których uczestniczy młodzież Polska i Bretońska oprócz nauki w szkołach, wymiany doświadczeń i pracy w warsztatach nad określonym projektem, zawierają również bogaty program turystyczny i sportowy.


Nauka nurkowania w trakcie zajęć poza
warsztatowych - była ulubionym sportem 
polskich uczniów ZS nr 5


Polscy stażyści z ZS nr 5 
na polu golfowym w St Brieuc

 


Zwiedzanie Bretońskich miast 
- Most Gouedic w Saint Brieuc


Polscy stażyści w Muzeum Samochodów 
w Loheac

Poza projektami Unii Europejskiej w indywidualnych stażach zawodowych i językowych uczestniczyli uczniowie, studenci i nauczyciele z Wałbrzycha, którzy doskonalili język francuski i poznawali kulturę Francji podczas miesięcznych, trzymiesięcznych i rocznych pobytów w Bretanii. Zaś studentki z Bretanii pracowały jako wolontariuszki w Domu Małego Dziecka, w szkole uczyły języka francuskiego i niemieckiego. W Fundacji Krzyżowa poza propagowaniem języka francuskiego wśród przybywającej tam młodzieży z całej Europy opracowały założenia programowe tej instytucji w języku francuskim. Uczennice z Wałbrzycha uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży w Vannes.

Zorganizowano pobyty w Polsce gimnazjalistów z Croix de Pierre w Plenee Jugon w ramach projektu "Podróż po Europie". Pobyt francuskiej młodzieży zaowocował współpracą z wałbrzyskim Gimnazjum .


Nawiązanie przyjaźni między francuskimi 
i polskimi uczniami.

 
Francuska młodzież z Plenee-Jugon przed 
Palmiarnią w Wałbrzychu

Spotkanie z polską młodzieżą - spostrzeżenia francuskiej młodzieży z College Croix de Pierre w Plenee-Jugon - Podróż po Europie - refleksje.

Ponadto w ramach działalności edukacyjnej w Domu Bretanii prowadzone są prelekcje połączone z projekcjami video i CD poświęcone kulturze i sztuce Bretanii i lekcje języka francuskiego.

 

drukuj   |  strona główna  |  do góry  |

 

Copyright © DOM BRETANII W WAŁBRZYCHU - Wszelkie prawa zastrzeżone
hotel Bielawa - implanty wroclaw - mieszkania w Świdnicy - Szkoła Podstawowa Wałbrzych - zdjęcia ślubne łódź