AKTUALNOŚCI

 

Walne Zebranie Członków Domu Bretanii w Wałbrzychu
25.02.2010 r.

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Domu Bretanii w Wałbrzychu, które odbędzie się w dniu 09 marca 2010 r. - pierwszy termin o godzinie 15.30, drugi termin o godzinie 15.45, w siedzibie stowarzyszenia w Wałbrzychu przy ul. Zamkowej 3.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Stwierdzenie ważności zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Domu Bretanii w roku 2009
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 8. Ustalenie planu działalności Domu Bretanii na rok 2010
 9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2010
 10. Sprawy różne
 11. Zamknięcie obrad

 

 |  strona główna  |  do góry  |

 

Copyright © DOM BRETANII W WAŁBRZYCHU - Wszelkie prawa zastrzeżone
hotel Bielawa - implanty wroclaw - mieszkania w Świdnicy - Szkoła Podstawowa Wałbrzych - zdjęcia ślubne łódź