KOLEJNA INICJATYWA 
DOMU BRETANII w WAŁBRZYCHU

WSPÓŁPRACA MIĘDZY 
ZESPOŁEM SZKÓŁ Nr 5 w WAŁBRZYCHU 
A FRANCUSKIM LICEUM SAINT JOSEPH w VANNES

 

Trójkolorowa współpraca


                                      
          Foto Bartłomiej Nowak

Dyrektor Zenon Grabiński (w środku) wraz
z francuskimi gośćmi, na czele z Jean-Luc Lerat
(z prawej) - dyrektorem liceum w Vannes

Z czego słynie popularny " mechanik " z ulicy Ogrodowej w Wałbrzychu? Na pewno ze świetnych samochodziarzy, logistyków oraz mechatroników. Mało kto jednak wie, iż Zespół Szkół Nr 5 od wielu, bo aż 17 lat współpracuje z francuskimi szkołami. W ostatnich dniach dzięki zaangażowaniu Bogdana KRÓLA - Prezesa Domu Bretanii w Wałbrzychu, dyrektor placówki - Zenon GRABIŃSKI nawiązał kontakt z liceum w Vannes - miasto partnerskie Wałbrzycha.

To już piąta szkoła z kraju Napoleona Bonapartego, której przedstawiciele gościli w Wałbrzychu. W imieniu strony polskiej na ulicę Ogrodową przyjechało z 4-dniową wizytą dwóch Francuzów z dyrektorem szkoły Jean-Luc LERAT na czele.
 

Oprócz wizyty w "mechaniku" goście z zachodu spotkali się między innymi ze starostą powiatowym - Augustynem Skrętkowiczem, który w ich obecności zapowiedział dalsze doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Jak podkreślił dyrektor Grabiński wyposażenie Zespołu Szkół Nr 5 oraz pobliskiego Centrum Kształcenia Praktycznego odpowiada oczekiwaniom stronie francuskiej, gdzie w przyszłości uczniowie liceum o profilu techniczno-ekonomicznym z Vannes odbędą praktyki.

Według opinii dyrektora Grabińskiego, początkowe kontakty skierowane będą na wymianę doświadczeń nauczycieli, ale przede wszystkim dotyczyć będą młodzieży obu placówek. Z naszej stronie w wymianie wezmą udział mechanicy oraz mechatronicy, gdy tymczasem francuscy partnerzy chcą przysłać grupę stolarzy, którzy mogą się szkolić w Centrum Kształcenia Praktycznego. Mając na uwadze szansę poprawienia swych kwalifikacji zawodowych przez młodych Francuzów i Polaków, a także poznania kultury partnerskiego kraju, będą czynione starania o fundusze europejskie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP), poprzez odpowiednie projekty.

W tych kontaktach i relacjach, nie do przecenienia jest również rola Domu Bretanii w Wałbrzychu, a w szczególności Bogdana KRÓLA, który od wielu lat niczym ambasador reprezentuje Zespół Szkół Nr 5 we Francji

 

  POZNAĆ POLSKĘ

JEAN-LUC LERAT   

 
Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż zanim dojdzie do wymiany pierwszej grupy uczniów, będziemy musieli rozwiązać szereg problemów, co może zabrać trochę czasu. Najprawdopodobniej dyrektor Grabiński przyjedzie do Francji między wrześniem a grudniem, aby odwiedzić naszą placówkę, poznać jak nią zarządzamy i jak pracujemy w naszej szkole. Wymiana uczniów będzie kolejnym krokiem współpracy. Oprócz dodatkowych umiejętności zawodowych chciałbym aby dzięki wymianie moi podopieczni poznali bliżej wasz kraj, dowiedzieli się również kim są i jacy są Polacy.

 

Jean-Luc LERAT
Dyrektor liceum
Saint Joseph w Vannes

 

 |  strona główna  |  do góry  |

 

Copyright © DOM BRETANII W WAŁBRZYCHU - Wszelkie prawa zastrzeżone
hotel Bielawa - implanty wroclaw - mieszkania w Świdnicy - Szkoła Podstawowa Wałbrzych - zdjęcia ślubne łódź